Hakkımızda

Hakkımızda

Hızla artan dünya nüfusu ve kentleşme, gün geçtikçe mekanın planlanmasını daha önemli ve gerekli kılmaktır. Temelde insan yaşamını, hareketlerini en akılcı yöntemlerle kontrol etmek ve sosyal, kültürel, ekonomik anlamda gelişimi sağlayarak yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan planlama, ülkemizde son zamanlarda önemi ve ihtiyacı daha da belirgin hale gelen disiplinlerden olmuştur.

Bu anlamda görevi toplumsal gelişime katkı sağlamak olan TAHA ORHAN PLANLAMA A.Ş. toplum ve kamu yararı odaklı hizmeti benimsemiştir. Şehir Planlama’ yı sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, kentlerin fiziksel gereksinimlerinin biçimlenmesine yön veren bilim ve sanat dalı olarak değerlendiriyoruz.

TAHA ORHAN PLANLAMA MÜH. İNŞ. ENERJİ VE TURİZM A.Ş. toplumsal gelişime katkı sağlamak amacını güden, bu doğrultuda, etik kurallar çerçevesinde bilimselliği kendisine ilke edinmiş A Grubu Planlama Hizmeti veren planlama bürosudur.

VİZYON

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kentsel yaşamın altyapısını hazırlamak.

“GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ ANLAMAYAN YARININI GÖREMEZ” anlayışı ile tarihe, kültüre, iletişime, iş yapış biçimine dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek haklarına sahip çıkarken mesleki disiplini ve ahlakı korumak.

Deneyim ve düşünceleri her türlü platformda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşıp etkili iletişim kanallarını kullanarak Kent Planlama bilimini geliştirmek. Bilim ışığında planlı kentler oluşturulmasına atkı ve hizmet sağlamak.

İnsan yerleşmelerinin doğal kaynakların, tarihi ve kültürel mirasın, fiziki çevrenin hakkaniyet içerisinde gelecek nesillere aktarılmasını planlamada ilke olarak benimsiyoruz. Kurumsal sorumluluk taşıyarak, toplumun sürekli gelişimine destek vermek.

Planlama Kuramı ve Kanunları çalışmalarımızın doğrultusunu belirleyen temel unsurdur.

Ülkemizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yükseltmeyi, sürdürülebilir bir kent yaşamını; şehir planlama aracılığı ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

MİSYON

Planlamanın bugünü tasarlarken, aynı zamanda geleceğe şekil verebilen bir yaptırıma sahip olduğu gerçeğini mesleki ayrıcalık olarak görmekte ve bunun sorumluluğu ile hareket etmekteyiz. Bu bilinci tüm çevrelere yaymak ve sağlam bir yapı oluşturulması amacıyla gerekli iradeye ve motivasyona sahibiz.

“GEÇMİŞE SAHİP ÇIKMAK, BUGÜNÜ YAŞAMAK, YARINI PLANLAMAK” prensibi ile gelecek nesiller için yaşanabilir kent mekanlar yaratmak, şehrin yaşam kalitesini artırmak adına planlama hizmetlerinde en iyiyi sunmak.

Şehirlerin planlaması sürecinde planlara altlık oluşturan her türlü araştırma, analiz ve sentezin yapılmasında objektif kriterleri esas almaktayız.

Kamu çıkarları doğrultusunda planlama kanunları çerçevesinde, evrensel değerlere, doğaya ve insana saygılı yaşanabilir ve sürdürülebilir ortamların oluşturulmasında planlama hizmetleri vermek.

Meslek etiği, kent planlaması mevzuatı ve kent planlama bilimine sadık kalmak.