TAHA ORHAN PLANLAMA A.Ş ülkesel ölçekten yerel ölçeğe kadar her türlü yerleşmede mekansal strateji ve politikalar üreterek planlama çalışmalarını yürütmektedir. Bunun yanı sıra kamu ve özel kuruluşlara planlama konusunda araştırma - danışmanlık hizmetleri vermektedir. Büromuz planlama çalışmalarını yürütürken bilgisayar destekli tasarım, coğrafi bilgi sistemleri, ofis uygulamaları ve grafik tasarım programlarını kullanmaktadır.