Hizmetlerimiz

Firmamızın sunmuş olduğu hizmetlerimiz bu sayfada yer almaktadır.

HİZMETLER

TAHA ORHAN PLANLAMA A.Ş ülkesel ölçekten yerel ölçeğe kadar her türlü yerleşmede mekansal strateji ve politikalar üreterek planlama çalışmalarını yürütmektedir. Bunun yanı sıra kamu ve özel kuruluşlara planlama konusunda araştırma – danışmanlık hizmetleri vermektedir. Büromuz planlama çalışmalarını yürütürken bilgisayar destekli tasarım, coğrafi bilgi sistemleri, ofis uygulamaları ve grafik tasarım programlarını kullanmaktadır.

 

Çevre Düzeni Planı

Metropoliten Alan Planları

Bölge Yatırım Kararlarının Yer Seçimi