Hızla artan dünya nüfusu ve kentleşme, gün geçtikçe mekanın planlanmasını daha önemli ve gerekli kılmaktır. Temelde insan yaşamını, hareketlerini en akılcı yöntemlerle kontrol etmek ve sosyal, kültürel, ekonomik anlamda gelişimi sağlayarak yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan planlama, ülkemizde son zamanlarda önemi ve ihtiyacı daha da belirgin hale gelen disiplinlerden olmuştur.

Taha ORHAN

1972 yılında Gaziantep doğumlu olan Taha Orhan, ilk ve ortaöğrenimini bu kentte tamamlamıştır.1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi , Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olarak planlama meslek hayatına adım atmıştır.

1998-2000 yılları arasında Gaziantep İdare Mahkemesi’nde İmar Planı konusunda bilirkişi olarak görev yapmış, bunun yanı sıra 1998 yılında Atılım Şehir Planlama Ltd.Şti.’ni kurmuştur. 2008 yılından itibaren kurucusu olduğu TAHA ORHAN PLANLAMA MÜHENDİSLİK İNŞAAT ENERJİ VE TURİZM A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

0

Yıllık Tecrübe

0

Dan Fazla Proje