KENTLEŞME İMAR PLANLARININ AMACI >

 

Geçmişe Sahip Çıkmak, Bugünü Yaşamak,

Yarını Planlamak

 

Hızla artan dünya nüfusu ve kentleşme, gün geçtikçe mekanın planlanmasını daha önemli ve gerekli kılmaktır. Temelde insan yaşamını, hareketlerini en akılcı yöntemlerle kontrol etmek ve sosyal, kültürel, ekonomik anlamda gelişimi sağlayarak yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan planlama, ülkemizde son zamanlarda önemi ve ihtiyacı daha da belirgin hale gelen disiplinlerden olmuştur.